Oncotrail

MATERIAL OBLIGATORI

DURANT TOT EL RECORREGUT:

Mòbil
Xiulet
Farmaciola (una per equip en marxa amb el material recomanat i també una al vehicle de suport) - Consulteu què aconsellem dur a la farmaciola 
AQUÍ
Un aparell per equip en marxa que pugui llegir tracks (hi haurà dos trams no senyalitzats)


A PARTIR DE LES 18 HORES REVISIÓ DE MATERIAL A CAU DEL PINS AMB EL MATERIAL OBLIGATORI SEGÜENT: 

Tot el que s'ha indicat en l'apartat anterior
+
Frontal
Paravent 
Manta tèrmica


Us recordem també que: 

- Cal tenir cura de no deixar deixalles durant tota la cursa i tampoc en els llocs d'aparcament dels avituallaments. Cada avituallament disposa de contenidors per a les deixalles.

- En els aparcaments no senyalitzats, com poden ser prats o camps, s'ha d'aprofitar al màxim l'espai seguint les indicacions del personal del control.

- Sobretot, no fumar ni fer activitats que puguin provocar foc en zones boscoses de tot el recorregut.